Forfatterarkiv: Jørgen Nielsen

Kortlægning og analyse Landsbyklyngen Rebild Øst

Kend din klynge! – Alle herligheder og ønsker er kortlagt i rapport!

Alle input fra Borgerundersøgelsen, dialogmøderne, borgerinvolveringsgruppens kortlægning af faciliteter og mødesteder, demografi, Rebild Kommunes visioner og borgernes ønsker m.m. er samlet i Rapporten ”Kortlægning og analyse Landsbyklyngen Rebild Øst”. Tak for indsatsen til alle som har bidraget!

Rapporten kan ses og hentes som PDFwww.rebildøstklyngen.dk og rebildøstklyngens facebookside.

 

Og hvad så nu?

 

Styregruppen mødes d. 9/1 18. for at uddrage essensen af rapporten samt borgernes ønsker og på den baggrund formulere Vision og indsatsområder.

Sæt X i kalenderen d. 31/1 2018 – og kom til møde for alle borgere i hele Klyngen.

Her vil styregruppen præsentere essensen af kortlægningen af alle herlighederne og hvilke indsatsområder borgerne har peget på, at vi skal arbejde videre med.

Line Toft, Landskabsarkitekt vil inspirere med eksempler på, hvad andre Klynger har præsteret gennem samarbejde.

Vi skal have ideer til- og aftale, hvordan vi kommer videre med de forskellige indsatsområder, har du flere ideér, hører vi dem gerne J

Nu skal der handles på baggrund af alt det vi har kortlagt – det vi har og det vi gerne vil.

I som har lyst til at melde jer i arbejdsgrupper er velkomne til det, men det er ikke en forudsætning for at deltage i mødet.

 

Endelig invitation til mødet, d. 31/1 i Siem forsamlingshus fra kl. 19 – 21.30, udsendes efter styregruppens møde 9/1 18.

Velkommen

Velkommen

til

”www.rebildøstklyngen.dk”

Hjemmesiden er nu godt i gang

vi er mange, som arbejder videre med at bygge mere på siderne.

Kik på det vi har fået på nu 

Go´ fornøjelse

Velkommen tilbage om ikke så længe 

Så er der mere nyt!

Nogle sider er under opbygning 

og

på sigt vil vi krydre siderne med interaktive kort,

så du hurtigt kan orientere dig om alt det vi har  – alt det vi kan – alt det vi vil

Du er velkommen til at bidrage med stof – kontakt en af de hjemmesideansvarlige

Husk at bidrage til vores fælles kalender

Besøg også klyngens facebook

”rebildøstklyngen”

Send dine stemningsfotos fra Rebild Øst til

hjemmesiden via instagram

#rebildøst#

 

TAK!

Borgerundersøgelsen.

Mange tak for din deltagelse i Borgerundersøgelsen! 😊

1.442 borgere besvarede spørgeskemaet. –  Knap 400 har svaret på spørgsmålet ”Hvad er dit største ønske for området?”- 325 har svaret på ”Hvad er Livskvalitet, attraktivitet og vækst for dig?”                      – der pågår nu et stort arbejde med at bearbejde alle besvarelserne. (se besvarelserne…..)

De sidste 2 af de 8 dialogmøder holdes i aften d. 28/9, essensen heraf skal sammen med besvarelserne og Borgerinvolveringens- kommunikations- og styregruppens store arbejde med kortlægning være med til at danne grundlag for den videre udvikling.

I december bliver kortlægningsrapporten klar, og kan ses her på hjemmesiden kort før jul. 😊

Styregruppen skal på baggrund heraf formulere Vision, mål og indsatsområder d. 9/1 2018 – herefter inviteres alle borgere til borgermøde d. 31/1 18. (sæt X i kalenderen nu 😊) Her præsenteres essens af kortlægningen og Vision, mål og indsatsområder bringes i spil med henblik på at få nedsat arbejdsgrupper som brænder for at smøge ærmerne op og arbejde i konkrete projekter med indsatsområderne.

Så skal vi i gang med konkrete tiltag!

  1. 28/2 18 afholdes workshop for Arbejdsgrupperne og styregruppen samt fundraisergruppe. (sæt X i kalenderen nu 😊) Her skal udarbejdes handleplaner og projektmodninger påbegyndes.

 

119 nye frivillige 😊

har i forbindelse med borgerundersøgelsen ytret ønske om at blive kontaktet for at høre mere om muligheder for at blive frivillig i Rebild Øst Klyngen! – det er vi rigtig glade for. 😊

Vi skal finde den rigtige måde at afdække muligheder og kompetencer, lyst til at hjælpe med hvad på. I vil høre fra os, når vi får styr på det.

Allerede på første opstarts borgermøde for klyngesamarbejdet meldte borgere sig på arbejdsgrupperne Stier og friluftsliv, Erhverv og turisme samt Bosætning og branding og nogle meldte sig som frivillige, som må kontaktes til ad hoc opgaver.

 

515 har ønsket at deltage i lodtrækningen om de 3 præmier  – lodtrækning foregår på Styregruppens møde d. 11/10. Herefter kontaktes de heldige. 😊

Se svar fra Borgerundersøgelsen her.https://www.xn--rebildstklyngen-bub.dk/svar-borgerundersoegelse/

SUNDHED FOR PENGENE og LANDSBYSTAFETTEN

Skibsted har været så heldig at have vundet både “Sundhed for Pengene” og “Landsbystafetten” og fejrede begge de store begivenheder i går d. 2, sept.
Der blev afholdt “Årets Største Sæbekassebil Løb” – “Skibsted Cup”. 16 biler havde tilmeldt sig, med deltagelse fra Bælum, Blenstrup, Horsens, St. Brøndum og Skibsted borger. De fart glade racere  kørte i halvanden time (mindst 30 heat mm.) indtil sulten og kaffe tørsten meldte sig.
Efter pølser og vand, kage og kaffe, og en velfortjent puste rum, samledes opmærksomheden om “Junglestien”, hvor den første etape blev indviet med double snore klipning ceremoni. Ung og ældre  brugte hver sin saks til at marker åbning af stien. Små og stor fodder prøvede første etape.
Sidst men ikke mindst optog den “Flyvende Kuffert” alles opmærksomhed og nogle af de yngste prøvede cirkus kunsten. En begivenhedsrig dag med omkring 150 gæster.
Byens borger, foreninger, og håndværker har samarbejdet om “Sundhed for Pengene” og “Landsbystafetten”. De nye brædder på  bord og bænke, som byens  håndværker har sponseret og monteret af frivillige kræfter, blev også indviet.