Projekter

Her kan du følge de konkrete projekter, som modnes.

Områdefornyelsesprojektet Terndrup kan foreløbig følges på Terndrups Hjemmeside.

Status fra arbejdsgrupper pr. 30/5 2018:

Kampagnen ”Blenstrups Børn” har kørt vinter og forår, den udbredes til resten af klyngens tilflyttede børnefamilier, som fortæller hvorfor de er flyttet til klyngen, og hvad der har værdi for dem. De bringes foreløbig på facebook- og hjemmeside.

Engagerede arbejdsgrupper sprudler med fælles tiltag – Rebild Kommune bakker op!

 

Fælles mødesteder:

I Bælum, Terndrup og Blenstrup er der fokus på videreudvikling af fælles ude- og aktivitetsrum, det er der også i nogle af landsbyerne. Arbejdsgrupper i gang alle steder. Der er søgt fondsmidler og i Bælum har forældre samlet donationer fra borgere, erhvervsdrivende og har planlagt sommerevent med det mål at samle flere penge.

Alle de kortlagte mødesteder vil blive formidlet på hjemmeside Rebildøstklyngen.dk, når teknikken med oprettelse af interaktive kort kommer til at virke.

 

Natur, stier og friluftsliv:

Gruppe bestående af 4 personer arbejder med forslag til et samlet naturstiforløb gennem alle landsbyer og byer i Rebild Øst Klyngen. Formålet er at få aktiveret borgerne i friluftsliv og at sælge området som et naturskønt område med mange muligheder for udendørs fritidsliv. I første omgang koncentrer gruppen sig om registrering af naturstier for at få et overblik over, hvorledes de eventuelt kan bringes til at hænge sammen. Udfordringen med at få vedligeholdt stierne tænkes løst via et ”Rebild Øst Klynge vandrerlaug”. Der har været leget med tanker om at arrangere ”eventture”, eller ”gourmetture”, at bygge shelters udvalgte steder, og at lave belyste stiområder.

En stigruppe arbejder med stier i Bælum SønderskovOptimering af allerede eksisterende ruter i Sønderskoven – grøn, blå og rød rute. – Forlængelse af den ene rute – rød ruteKortlægning af de 3 ruter. Kortet opsættes ved Skovpavellionen, samt være at finde på nettet. – Etablering af en Naturmotionsbane.

Stiforløb i Terndrup i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

 

Infrastruktur og transport:

Intelligent samkørsel: Projektet holder intro til borgere 6/6 18., hvor der startes pilotprojekt med de som vil afprøve om en af de løsninger, der er til rådighed, er god nok til, at konceptet skal udbredes til hele klyngen. Der samarbejdes med Aalborg universitet. Opstart i resten af klyngen efter sommerferien.

Klyngebus: Supplement til skolebusser for børn, som bor udenfor bussernes ruter, transport til sport og fritidsaktiviteter efter skoletid og for ældre til indkøb, bibliotek, apotek, rådhus mv. Transport til arrangementer, biograf, svømmehal mv.

Flere cykelstier: der er ingen arbejdsgruppe nedsat endnu. Det skal ske i samarbejde med Rebild Kommune  – kommunens plan for cykelstier og fondsmidler til cykelstier.

Kommunikation – fiber- og mobildækning: Det er vigtigt at få kortlagt fiber og mobildækning i Rebild Øst Klyngen, da størstedelen af både private og erhvervsdrivende er afhængige af kommunikation gennem fibernet og bredbåndsforbindelser. Charlotte er tovholder.

Foreningssamarbejde.

De 3 hallers bestyrelser har koordineret udvikling og nye tiltag med baggrund i forskelligheder og styrker, således at der sikres så bred en vifte af tilbud og aktiviteter i klyngen som helhed. Der påtænkes samarbejde på tværs omkring events, større arrangementer som messer m.m.

Kendskabet foreningerne imellem vokser. Lokalrådet i Blenstrup er aktive ift. at få foreningerne lokalt til at samarbejde og det vil skubbe til mulighederne for et bredere samarbejde i klyngen generelt. På dialogmødet for foreninger var der velvilje til samarbejde fra samtlige fremmødte foreninger. DGI tilbyder kursus/udviklingsforløb for foreninger, som vil se nye muligheder for samarbejde og organisering af samarbejdet. Ingen overordnet arbejdsgruppe på tværs endnu.

Ideer fra borgermødet: – Samarbejde om fester – Byttecentral for brugt udstyr (fra fodboldstøvler til forenings-udstyr som f.eks. teamtrack) – Motionsløb fra by til by (Tour de Rebild Øst) – Fælles idrætsdag i Rebild Øst – Fælles aktiviteter i efterårs- og vinterferier – Fælles spejderlejr for korpsene i Rebild Øst – Trænings-fællesskaber mellem foreningerne – dele trænere og faciliteter.

 

Erhverv og turisme:

Vigtigt at få kortlagt, hvilke erhverv I har I Rebild Øst til fremtidigt samarbejde og udvikling af erhvervslivet. Kortlægningen skal bruges til at åbne op for sparring og det gode samarbejde i Rebild Øst.

Turismevidereudvikle på gourmetruten – attraktive vandre og cykelruter.

En anden vigtig kortlægning er hvor meget trafik der er på Hadsundvejen i dag og estimeret tal i forhold til når det nye super sygehus og den øvrige udvikling i Aalborg øst i 2020.

 

Rebild Kommune bakker op:

Områdefornyelse Terndrup 2018: Vi har foreløbigt 2 mio. kr. fra kommunen og 1 mio . fra Ministeriet. Vi håber, at det lykkes at ”finde” de sidste penge, kommunen har i hvert fald søgt Ministeriet om fuldt beløb. Der er udsendt invitation til første arbejdsgruppe-møde den 6. juni kl. 17 i  Byrådssalen i Terndrup.