Rebild Øst Klyngen

 

En gammel idé får nyt liv som klyngeprojekt

Idéen om et samarbejde mellem landsbyerne i Rebild Øst går tilbage til 2012, hvor Rebild Kommune gennemførte et udviklingsforløb ”Energi til ildsjæle” for ildsjæle og ansatte i Rebild  kommune. Under dette udviklingsforløb fandt deltagere fra de forskellige dele af Rebild Øst sammen i en erkendelse af, at det var nødvendigt at ”gå sammen”, hvis der skulle sættes en gennemgribende og langsigtet udvikling i gang i den østlige del at Rebild Kommune. Man skønnede at Rebild Øst havde et kæmpe potentiale for at vækste og blive til et endnu mere attraktivt sted at være.

Resultatet blev en rapport, der beskrev mange af de vækstpotentialer, der var i området, med forslag til, hvad der kunne gøres, for at realisere dem. Arbejdet stoppede imidlertid i en erkendelse af, at det kræver et kæmpe fokus og mange arbejdstimer at koordinere alle de mange instanser, foreninger, borgere, virksomheder m.m. der tilsammen skal understøtte, at en landsbyklynge kan etableres og udvikle sig til et brugbart og bæredygtigt organ, der skaber udvikling i området.

Klyngen er nemlig placeret mellem 12 og 18 minutters kørsel fra Nordjyllands største vækstområde, Aalborg Øst, som blandt andet rummer det nye supersygehus, Aalborg Universitet og en række større virksomheder. Samtidigt ligger området naturskønt klemt inde mellem kysten mod Kattegat, Vildmosen og Rold Skov. Huspriserne er lave, og foreningslivet er rigt – for blot at nævne nogle.

I Efteråret 2016 inviterede tovholder og ildsjæle fra den gang 6 byer ildsjæle fra 12 andre landsbyer til samarbejde om, i første omgang en fælles ansøgning. I løbet af en uge havde de samlet underskrifter fra 100 samarbejdspartnere i den østlige del af Rebild Kommune. Med kommunens opbakning og en godkendt ansøgning blev Rebild Øst som en landsbyklynge en realitet. Dermed er der skabt langt større forudsætninger for at kunne lykkes med at samle trådene og koordinere de mange indsatser, der tilsammen skal understøtte den fælles udvikling.

opstartsborgermøde d. 23/3 17 organiserede klyngen sig med Styregruppe, Borgerinvolveringsgruppe og Kommunikationsgruppe. Derudover meldte flere sig på grupperne Fundraising, Bosætning og branding, Stier og friluftsliv samt Erhverv og turisme. Flere frivillige meldte sig parate til ad hoc opgaver.

Visionen med hele klyngeprojektet i Rebild Øst er nemlig at skabe en fælles identitet i området, så alle områdets borgere, foreninger, erhvervsliv og institutioner løftes i fællesskab. Det fordrer, at vi til en start får et grundlæggende kendskab til hinandens styrker og svagheder og i fællesskab får sat fokus, på de muligheder og barrierer der eksisterer for, at området kan udvikle sig hen mod et fællesskab, som også kan markere sig stærkt ud af til og placere Rebild Øst på det regionale landkort.

 

Fælles hjemmeside og face book side www.rebildøstklyngen.dk  er i luften fra sensommer 2017.

 

Rebild Øst Klyngens byer.