Visioner, mål, handleplaner

Styregruppen er i gang med at formulere Visioner, mål, handleplaner på baggrund af borgernes bidrag på borgermøde, fra borgerundersøgelsen, dialogmøderne, al kortlægningsmaterialet og rapporten, som kommer i slutningen af dec.

Visioner, mål, handleplaner færdiggøres på styregruppens møde d. 9/1 2018 og bringes så her.